Officers and Contacts

Ballyboy CCE Committee.

Contact:  ballyboycce@gmail.com
Chairman
Paddy Buckley
0876772303
Vice Chairman
Michael Buckley
Secretary
Fiona Byrne
0877918046
Assist Secretary
Catherine Buckley
Treasurer
Donal Ryan
Assist Treasurer
Nora Carroll
Treoir na Gaeilge

Bairbre Uí Theighneáin & Eimear Ní Bhuachalla

Child Protection Officer

Helen Young 

P.R.O.

Ciara Molloy

Youth Officer

Elaine Lynch

County Board Representatives

Marianne Hynes& Paddy Buckley

Covid-19 Supervisor
Rosemary Bracken
Auditors

Paudge Ryan & David Bracken 

Baill an Choiste

Cathaoirleac
Pádraig Ó Buachalla
Leaschathaoirleac
Michéal Ó Buachalla
Rúnaí
Fíona Ní Bhroin
Rúnaí Cúnta

Caitrín Uí Bhuachalla

Cisteoir
Dónal Ó Riain
Cisteoir Cúnta

Nóra Uí Chearbhaill

Treoir na Gaeilge

Bairbre Uí Theighneáin & Eimear Ní Bhuachalla

Caidreamh Poiblí

Ciara Ní Bhriain

Oifigeach na nÓg

Elaine Ní Lionsigh 

Ráiteas Cosanta Leanaí

Helen Uí Óige

Iniúchóirí

Paudge Ó Riain & Dáithí Ó Breacáin

Toscaire Bord an Chontae

Pádraig Ó Buachalla & Marianne Uí Eidhin

Maoirseoir Víreascoróin

Rosemary Uí Bhreacáin

COVID-19 DECLARATION

Ballyboy Branch