Officers and Contacts

Ballyboy CCE Committee.

Contact:  ballyboycce@gmail.com
Chairman
Paddy Buckley
0876772303
Vice Chairman
Michael Buckley
Secretary
Fiona Byrne
0877918046
Assist Secretary
Catherine Buckley
Treasurer
Donal Ryan
Assist Treasurer
Nora Carroll
Treoir na Gaeilge
Bairbre Uí Theighneáin
Child Protection Officer

Helen Young 

P.R.O.
Eimear Buckley
Youth Officer
Mark Bracken
County Board Representatives
Rosemary Bracken & Paddy Buckley
Covid-19 Supervisor
Rosemary Bracken
Auditors

Paudge Ryan & David Bracken 

Baill an Choiste

Cathaoirleac
Pádraig Ó Buachalla
Leaschathaoirleac
Michéal Ó Buachalla
Rúnaí
Fíona Ní Bhroin
Rúnaí Cúnta

Caitrín Uí Bhuachalla

Cisteoir
Dónal Ó Riain
Cisteoir Cúnta

Nóra Uí Chearbhaill

Treoir na Gaeilge
Bairbre Uí Theighneáin
Caidreamh Poiblí
Eímear Ní Bhuachalla
Oifigeach na nÓ
Marcas Ó Breacáin
Ráiteas Cosanta Leanaí

Helen Uí hÓige

Iniúchóirí

Paudge Ó Riain & Dáithí Ó Breacáin

Toscaire Bord an Chontae
Pádraig Ó Buachalla & Rosemary Ní Bhreacáin
Maoirseoir Víreascoróin

Rosemary Uí Bhreacáin

COVID-19 DECLARATION

Ballyboy Branch